Info til efterskolerne

Der er mange praktiske informationer til skolerne i forbindelse med deltagelse på landsstævnet. Vi vil løbende kommunikere alle relevante informationer ud til skolerne, så I kan være så godt orienteret som muligt om, hvad landsstævnedeltagelsen indebærer. Vi vil løbende sende nyhedsbreve til kontaktpersonerne på skolerne og opdatere hjemmesiden med ny information. Nyhedsbrevene vil henvise til hjemmesiden.

Hjemmesiden opdateres løbende og det er her, I kan søge information.

Forudsætninger for de deltagende skoler

Forudsætninger for skolerne (fra kommissoriet)

  • Forældrene skal skriftligt acceptere deres barns deltagelse på holdet både mht. økonomi og ovennævnte krav for deltagelse.
  • Skolens ledelse har ansvaret for, at forældre underskriver og er bekendt med vilkårene.
  • Skolen er ansvarlig for al kommunikation i forhold til egne forældre og elever, også i tilfælde af stridsspørgsmål.
  • Projektledelsen vil til enhver tid give råd og vejledning til skolerne, men ansvaret er alene placeret på de enkelte skoler.
  • De tilknyttede medarbejdere bor sammen med eleverne.
  • De deltagende efterskoler refererer til Efterskoleforeningens projektleder, der refererer til Efterskoleholdets styregruppe. Projektet koordineres med landsstævneledelsen i DGI og Vejle Kommune, og projektlederen er en del af den administrative styregruppe.
  • Normering til fællestræning, fortræningsdage og stævnedage: Minimum 3 medarbejdere pr. skole. Derudover én medarbejder pr. 20 elever til flere end 30 elever (fx vil 50 elever betyde 4+1= 5 lærere, 70 elever vil betyde 4+2= 6 lærere, 90 elever vil betyde 4+3=7 lærere osv.). Det anbefales, at alle skoler stiller med flere end minimumsnormeringen. Jo flere, der er til at dele opgaven, jo nemmere er det også at give alle parter en positiv oplevelse.
  • Der udpeges to landsstævneansvarlige på hver skole – mindst én skolerepræsentant møder til fællesmøderne.
  • De enkelte skoler har det fulde pædagogiske ansvar for egne elever, baseret på de fælles retningslinjer for holdet.

Information

Bespisning

Hal 4 i DGI Huset i Vejle bliver Efterskoleholdets spisesal. Der kan spise 2.000 personer ad gangen. Alle Efterskoleholdets måltider indtages i Hal 4 på nær enkelte måltider, der udleveres som madpakker. Der bliver mulighed for at vælge gluten og/eller laktosefri og vegetarisk som specialkost. Når menuen kendes, uploades den her til hjemmesiden.

Deadline for efterskolernes forhåndstilmelding er nået. 63 efterskoler har forhåndstilmeldt sig Efterskoleholdet L2025. Estimaterne for antal deltagende elever og medarbejdere er hhv. 5700 og 620. Vi bliver et STORT hold – igen!!

Eleverne skal individuelt tilmelde sig landsstævnet. Dette gøres via DGI’s hjemmeside. Deadline for elevtilmelding er fredag d. 25. oktober 2024. Link sendes ud med nyhedsbrev og lægges her på hjemmesiden, når det kendes.

Alle efterskoleelever indkvarteres under tag på ungdomsuddannelser, folkeskoler og andre kommunale bygninger i Vejle. Til hver soveplads afsættes 80 cm i bredden og 250 cm i længden. Skolerne skal sørge for, at der sover medarbejdere tæt på eleverne. Medarbejderne kan indkvarteres på indkvarteringsstederne og der bliver også mulighed for, at medarbejderne kan stille campingvogne og telte op ved indkvarteringsstederne.

De fleste indkvarteringssteder ligger mellem 0 og 2 km fra stævnecentrum, hvilket defineres som gangafstand fra stævnecentrum. Der bliver taget et par indkvarteringssteder i brug, som ligger mellem 2 og 4 km fra stævnecentrum, disse får shuttlebusbetjening.

Betalingen for deltagelse i landsstævnet er opdelt i to betalinger.

Eleverne/forældrene betaler sammen med tilmeldingen 2.000 kr. direkte til DGI. Restbeløbet opkræves af skolen, og betales i foråret 2025 til Efterskoleforeningen, der afregner med DGI.

Styregruppen godkendte det overordnede program i feb. 2024. Du finder det her.  Frem mod landsstævnet bliver programmet mere detaljeret og siden her bliver løbende opdateret.

Som deltager på Efterskoleholdet får man fælles tøj og dragter, som vi skal bruge i forbindelse med det store show. Der bliver mulighed for at prøve tøjet, inden det bestilles på den enkelte efterskole. Bestillingen af tøj forventes at foregå i slutningen af 2024.

Træningen til det store efterskoleshow starter hjemme på efterskolerne, hvor skolerne hver især træner og gør klar til, at efterskolerne samles til landsstævnet. Alle elever fra alle skoler samles én gang tirsdag d. 27. maj 2025 til fællestræning inden landsstævnet hos Sportscenter Danmark – Vejen Idrætscenter.

Den enkelte deltagende efterskole står for information til deres elever og forældre om deltagelse i landsstævnet. Hvis eleverne skal bruge yderligere information om mulighederne for at være med på efterskoleholdet, skal de spørge på deres efterskole.

Styregruppen for Efterskoleholdet anbefaler, at skolerne tilrettelægger landsstævnedeltagelsen som en kursusuge nr. 43. Uge 43 er ikke tilskudsgivende. Til inspiration findes der på Efterskoleforeningens hjemmeside to modeller for årsplan for skoleåret 24/25 for de skoler, der forventer at deltage på Efterskoleholdet. Du finder modellerne her. KOMIT har udarbejdet en vejledning ift. opsætningen af elevøkonomien i forbindelse med landsstævnet 2025, vejledningen findes her.

I løbet af skoleåret 24/25 skal der afsættes tid på de deltagende skoler til at træne koreografier og andre indslag i showet. Der afholdes to kurser for gymnastiklærere på skolerne (se kalender for tidspunkt), hvor koreografteamet underviser i de indslag, der skal med i showet. Der optages videoer af alle indslag, så gymnastiklærerne kan støtte sig til videomaterialet under indlæringsprocessen på skolerne.

Pris for deltagelse pr. elev udregnes af den enkelte skole på baggrund af grundprisen til DGI og Efterskoleforeningen. Dertil kommer skolens egne udgifter til lønninger, bus mm. Der er udarbejdet et hjælpeværktøj, som skolerne kan bruge til at udregne pris pr. elev. Hjælpeværktøjet finder du her.

Efterskolerne ankommer og afrejser til fællestræning og landsstævneugen i busser. Skolerne er selv ansvarlige for at bestille bustransport. Projektleder udarbejder en detaljeret plan for ankomst- og afrejsetidspunkter og sted, så trafikken afvikles så problemfrit som muligt.

Transport under landsstævnet foregår primært til fods, med shuttlebusser og bybusser.