Efterskoleholdet L22 - Info til skoler

Til skolerne

Der er mange praktiske informationer til skolerne i forbindelse med deltagelse på Landsstævnet. Vi vil løbende forsøge at kommunikerer alle informationer ud til jer, så I som skoler hver især kan være så godt orienteret som muligt om hvad landsstævnedeltagelsen indebærer.

Vi vil løbende sende nyhedsbreve, og opdatere hjemmesiden med nye information. Vi vil tilstræbe at al ny information til skolerne formidles direkte ud til jer i nyhedsbrev, som i et stort omfang vil henvise her til siden, således at denne hjemmeside holdes så opdateret som muligt, og det er her I kan søge information.

skoletilmelding

6o efterskoler er tilmeldt sig Efterskoleholdet. Se på forsiden, kan du se hvilke.

Skulle der endnu være skoler der gerne vil med, kan man tilmeldingen nedenfor.

24955390_1707168125980480_5510237542656030921_o

Hvad koster det?

Pris for deltagelse i landsstævnet er 3.995 kr. pr. elev. Hertil kommer skolens egne udgifter. Skolens udgifter rummer lønninger til deltagende lærere, busudgifter til fællestræning og landsstævnet, skolens tilmeldingsgebyr mm. Typisk vil det ligge ml. 1.500 – 2.500 kr. alt efter aftaler, afstand og lokale forhold.

Prisen for deltagende lærere er 3.695 kr. + skolens udgifter.

beregning af pris

Vi har udarbejdet et regneark til beregning af prisen og skolens udgifter ved deltagelse i Landsstævnet.

Eksemplet er lavet med udgangspunkt i, at der ligger en egenbetaling for den 43. kursusuge med fuld forældrebetaling uden statsstøtte.

25073469_1707167985980494_3321252591400121110_o
24831279_1707173119313314_305627629806674249_o

betalinger

Betaling for deltagelse i Landsstævnet er opdelt i to rater.

Eleverne/forældrene betaler sammen med tilmeldingen 2.000 kr. direkte til DGI.

Restbeløbet på 1.995 kr. opkræves hos skolen enten indregnet i elevbetalingen eller via opkrævning, og betales i foråret 2022 til Efterskoleforeningen, der afregner med DGI.

L22 og kursusuger

Styregruppen for Efterskoleholdet anbefaler , at skolerne tilrettelægger landsstævnedeltagelsen som en kursusuge nr. 43.

Vi har lavet udkast til kursusplaner hvor landsstævnet er indregnet som kursusuge nr. 43. (klik på “læs mere”)

24883537_1709270772436882_62158175342233664_o
24883596_1709242915773001_507480246359908070_o

vigtige datoer

Næste arrangement for Efterskoleholdet:

Informationsmøder for lærere og ledere i september 

Gymnastiklærerkursus i november

 

tilmelding af elever

Elever skal individuelt tilmelde sig landsstævnet i oktober måned 2021. Dette gøres direkte fra DGI’s hjemmeside. Sammen med tilmeldingen sker en online betaling på 2.000 kr. Er der elever/forældre der ikke har mulighed for at betale med kort i forbindelse med tilmeldingen, bedes skolen hjælpe dem.

Sammen med tilmeldingen, skal eleverne vælge hovedfag, valgfag og evt. specialkost. – inden tilmeldingen åbner, vil I modtage en vejledning I kan give til elever og forældre.

Tilmeldingen er åben fra den 11. oktober –  30. november 2021

24883596_1709242915773001_507480246359908070_o
25299673_1709262265771066_5597222349105670086_o

indkvartering

Alle deltagere på efterskoleholdet indkvarteres i klasseværelser på skoler i Svendborg eller i teltlejre så tæt på stævneområdet som muligt.  Indkvarteringen foregår skolevis, således at man kommer til at bo sammen med elever fra egen skole i landsstævneugen.

Vi har ved landsstævnet 2022 i Svendborg prioriteret at alle elever fra efterskoleholdet kommer til at bo så tæt på stævnepladsen som muligt, hvilket betyder at nogle skoler vil blive indkvarteret i teltlejrer.

Vi forventer at have en fordeling på indkvarteringen i løbet af foråret 2022.

Tjanser og opgaver

I forbindelse med Landsstævnedeltagelsen, vil der være en række opgaver som skal fordeles mellem skolerne. Vi kender ikke alle opgaverne. Men det kunne f.eks. være opgaver i forbindelse med bespisning, opmærkning af baner, oprydning og samle affald ved træningsområder, fælles tilsynsopgaver, transport af redskaber og meget mere. Det er vigtigt at vi løfter i flok og hjælper hinanden med alle de opgaver der er og kommer i forbindelse med et Landsstævne. I foråret 2022 vil I modtage en opgavefordeling med hvilke skoler der bliver ansvarlige for hvilke opgaver.

24883279_1707168575980435_3597628644136000286_o
19467834_1539172339446727_1805228191247505561_o

Mad til deltagerne

Alle måltider er inkluderet i landsstævneprisen til såvel elever som til deltagende lærere. Der spises fælles morgenmad i efterskolernes store spisetelt, og sammen med morgenmaden udleveres frokostpakke. Aftensmaden spises igen i efterskoleteltet.

Sammen med tilmeldingen har man mulighed for at vælge specialkost, hvor følgende to muligheder kan vælges:

  • Gluten og laktosefri kost
  • Vegetarisk kost

Information til elever og forældre

Det er den enkelte skole, der har ansvaret for at formidle alle nødvendige informationer mm. ud til egne deltagende elever. Skolerne skal ud fra dens samlede information sortere og formidle relevant information ud til eleverne. Efterskoleholdet vil laver  udkast til informationsbreve der kan sendes ud til elever og forældre forud for Landsstævnet. Udkast til informationsbrevene findes under information.

24879914_1707169435980349_2041727393197952710_o
25073059_1707174769313149_1834092338710595111_o

information

Vi udsender løbende nyhedsbreve til de kontaktpersoner der er noteret ved skoletilmeldingen til Landsstævnet, samt deltagerne ved informationsmøderne.

Nyhedsbrevene vil i høj grad henvise til informationer her på siden. Når der kommer nyt nyhedsbrev ud, vil indholdet samtidig blive opdateret her på siden.

Billetter til Shows

Billetter til det store efterskoleshow samt til Landsstævnets åbning, afslutning og Verdensholdets opvisning mv. sættes til salg på Billetten.dk fra 1. nov. 

Det er en god ide, at forældre og andre der vil ind og se ét af de tre efterskoleshows holder sig klar.

Efterskoler får mulighed for at købe billetter til personale mv. gennem Efterskoleholdet. Nærmere information kommer i nyhedsbrev.

24879777_1707175742646385_6188216068900686659_o