Efterskoleholdet L22 - Forventninger

Forventninger

Det er ikke første gang Efterskoleholdet deltager i DGI’s Landsstævne, og derfor er der også en række erfaringer der bringes videre i forhold til deltagelsen. En af dem er, at vi gerne må have klare og tydelige forventninger til hinanden. Vi har nedenfor opremset de forventninger, som er præciseret i kommissoriet for Efterskoleholdet.

Forventninger til deltagende skoler

 – Forældrene skal skriftligt acceptere deres barns deltagelse på holdet både mht. økonomi og ovennævnte krav for deltagelse.

 – Skolens ledelse har ansvaret for, at forældre underskriver og er bekendt med vilkårene.

 – Skolen er ansvarlig for al kommunikation i forhold til egne forældre og elever, også i tilfælde af stridsspørgsmål.

 – Projektledelsen vil til enhver tid give råd og vejledning til skolerne, men ansvaret er alene placeret på de enkelte skoler.

 – De tilknyttede medarbejdere bor sammen med eleverne.

 – De deltagende efterskoler refererer til foreningens projektleder, der refererer til landsstævnets styregruppe (Svendborg Kommune, DGI og Efterskoleforeningen).

 – Normering til såvel fællestræning, fortræningsdage og stævnedage: Minimum 3 medarbejdere pr. skole. Derudover én medarbejder pr. 20 elever til flere end 30 elever (fx vil 50 elever betyde 3+1= 4 lærere, 70 elever vil betyde 3+2= 5 lærere, 90 elever vil betyde 3+3=6 lærere osv.). Det anbefales at alle skoler stiller med flere end minimumsnormeringen. Jo flere der er til at dele opgaven, jo nemmere er det også at give alle parter en positiv oplevelse.

 – Der udpeges to landsstævneansvarlige på hver skole – mindst én skolerepræsentant møder til fællesmøderne.

 – De enkelte skoler har det fulde pædagogiske ansvar for egne elever baseret på de fælles retningslinjer for holdet.

Forventninger til deltagende elever

 – Eleverne skal have stor lyst til at deltage både i forarbejdet og i selve stævnet – og være bevidste om, at deltagelsen til tider kræver overskud og ”gå-på-mod”.

 – Det er obligatorisk at deltage på de forudbestemte samlinger.

 – Eleverne bor og er sammen med efterskoleholdet under hele arrangementet.

 – Eleverne er værdige repræsentanter for efterskolerne gennem færden/væremåde/opførsel.

 – Indtagelse/besiddelse af alkohol, tobak, e-cigaretter, ”snus” og brug af euforiserende stoffer under såvel træningssamlinger som stævne er uforeneligt med at være med på holdet.

SE MERE OM DGI'S LANDSSTÆVNE