Efterskoleholdet L22 - Kursusuger

Kursusuger

I efterskolernes planlægning i forhold til deres deltagelse i Landsstævnet, er kursusugerne og deres placering centralt i forhold til økonomi, årsplanlægning og meget mere. Den politiske styregruppe for efterskolernes landsstævnedeltagelse kom i december 2019 med en anbefaling om, at skolerne tilrettelægger landsstævnedeltagelsen som en kursusuge nr. 43, og altså ikke som en af de maksimalt 42 tilskudsgivende uger. Vi har på denne side samlet information til skolerne om tilrettelæggelsen af kursusugerne.

Kursusuger - L22 som den 43. uge

43 uger - Styregruppens anbefaling

Efterskoleforeningens styregruppe for Landsstævnet 2022 udsendte i dec. 2019 en klar anbefaling om, at skolerne planlægger sin deltagelse i Landsstævnet 2022 som en uge 43 – altså én uge udover de tilskudsgivende 42 uger.

Der har været forskellige traditioner for, hvordan deltagelsen i Landsstævnet tidligere har været organiseret. Deltagelsen har til og med Landsstævnet i Esbjerg i 2013 været planlagt som en uge, der har ligget ud over kursusåret, og dermed ikke være tilskudsgivende, mens den for næsten alle skoler ved Landsstævnet i Aalborg i 2017, blev planlagt som en tilskudsgivende kursusuge.

Styregruppen har, med baggrund i historikken, landstævnets prisudvikling og ikke mindst i analyse af den politikske agenda, valgt at komme med en kraftig anbefaling til skolerne om; at deltagelsen i Landsstævnet 2022 ikke medregnes som en tilskudsgivende kursusuge, men som en 43. kursusuge uden statstilskud.

Landsstævnet har i alle år, bortset fra ved landsstævnet i Aalborg ligget ud over de tilskudsgivende uger, og det er det, som styregruppen nu anbefaler at vende tilbage til.

Baggrunden for anbefalingen er flerdimensionel.

 1) For det første oplever vi, at der lige nu rejses politisk debat ved efterskolernes fortsatte mulighed for at modtage tilskud i 42 uger, og styregruppen ønsker ikke, at efterskoleres deltagelse i Landstævnet som en tilskudsgivende kursusuge, skal skubbe til debatten om tilskudssystemet.

 2) For det andet vil en indregning af L22 som tilskudsgivende kursusuge betyde, at skolerne skal framelde de elever, der ikke deltager i landsstævnet efter uge 41, hvilket vil blive ganske dyrt for skoler, der kun har få eller en dele af elevgruppen med til Landsstævnet.

 3) Det tredje aspekt skal ses ud fra, at det vil være mere oplagt for skoler, som forventer stor landsstævnedeltagelse, at indregne L22 som tilskudsgivende kursusuge end for andre, hvormed der vil opstå en markant prisforskel for deltagelsen – skolerne i mellem. Dette ønsker styregruppen ikke, og der ønskes en nogenlunde ligelig prisfastsættelse for alle elever.

Når det anbefales at lave et skoleår med 43 kursusuger, hvor der kun gives statstilskud til de første 42 uger, hænger det sammen med muligheden for at kunne prioritere økonomi til nedbringelse af deltagerprisen.

Årsplan

Når I planlægger kursusåret med 43 uger, skal I dels sørge for, at skolens bestyrelse har godkendt en årsplan med 43 kursusuger og dels har registreret alle 43 kursusuger i KOMiT eller det administrative program, som I anvender som grundlag for jeres opkrævning af egenbetalingen

Planlægning af kursusuger

I planlægningen af et kursusår med 43 uger, hvor landsstævnet er den 43. uge, skal I være opmærksomme på, hvordan ugen placeres. – hvilken ugedag ugen starter og slutter. Hvis ikke alle elever deltager i Landsstævnet, og en større eller mindre del af eleverne meldes fra efter uge 42., er det vigtigt, at kursusugen slutter den dag disse elever stopper, således, at elever, der ikke deltager i landsstævnet, slutter med en hel kursusuge. Nedenfor er to eksempler på årsplaner, hvor den 42. uge slutter henholdsvis onsdag den 22. og fredag den 24. juni. Begge excelark kan downloades ved at klikke på billedet, eller på knapperne neden under.

Årsplan - uge 42 slutter onsdag:

Årsplan - uge 42 slutter fredag:

Afbrydelse ml. uge 42 og 43

Hvis skolen f.eks. planlægger at slutte skoleåret forud for landsstævnet fredag den 24. juni, kan man med fordel lægge en afbrydelsen ind i årsplanen, og dermed lukke skolen i weekenden og lade uge 43 gå fra mandag den 27. juni til og med søndag den 3. juli 2022.

Vejledning fra KOMiT

KOMiT har udarbejdet en vejledning, der angiver hvordan kursusugerne og ratebetalingen bør beregnes med 43 kursusuger.

Når en andel af eleverne ikke deltager i L22

Når en elev ikke skal deltage i landsstævnet, skal der efterfølgende foretages en ændring, så den pågældende elev afsluttes efter 42 uger.

Spørgsmål vedr. den administrative registrering af kursusugerne bedes rettes til KOMiT, mens spørgsmål vedr. landsstævnet, kursusuger, økonomi mm. I forbindelse med landsstævnedeltagelsen kan rettes til undertegnede.