Efterskoleholdet L22 - Økonomi

Økonomi

I nedenstående afsnit har vi forsøgt at samle forskellige aspekter vedr. pris for deltagelse, skolernes økonomi og betalinger mm. 


Hvad koster det?

Pris for deltagelse

Pris for deltagelse i landsstævnet er 3.995 kr. pr. elev. Hertil kommer skolens egne udgifter. Skolens udgifter rummer lønninger til deltagende lærere, busudgifter til fællestræning og landsstævnet, skolens tilmeldingsgebyr mm. og vil typisk ligger på ml. 1.500 – 2.500 kr. alt efter aftaler, afstand og lokale forhold. Det betyder at den samlede pris for deltagelse på Efterskoleholdet typisk vil være ligge mellem 5.500 og godt 6.000 kr.

Prisen for deltagende lærere er 3.695 kr. + skolens udgifter.

Vi har ladet alle de skoler der var tilmeldt L21 stå på siden, og håber at alle skoler fortsat vil være med i 2022. Tilmeldingsfriste for nye/andre skoler er den 1. april 2021. Herefter vil tilmeldte skoler modtage en opkrævning på tilmeldingsgebyret på 4.000 kr.

Betalinger

Betaling for deltagelse i Landsstævnet er opdelt i to rater.

Eleverne/forældrene betaler sammen med tilmeldingen 2.000 kr. direkte til DGI.

Restbeløbet på 1.995 kr. opkræves af skolen enten indregnet i elevbetalingen eller via opkrævning, og betales i foråret 2022 til Efterskoleforeningen, der afregner med DGI.

Hvis skolen ønsker at lade hele betalingen indgå i egenbetalingen til skolen, og dermed ikke ønsker at der skal ligge en egenbetaling i forbindelse med online tilmelding, medes I kontakte Efterskoleholdets projektleder.

Beregning af skolens pris og udgifter

Vi har udarbejdet et regneark til beregning af prisen og skolens udgifter ved deltagelse i Landsstævnet.

Beregneren er udarbejdet således, at I skal indtaste oplysninger i de orange felter med antal deltagende elever, deltagende lærere, aflønning af personalet i landsstævneugen. Endvidere skal der indtastes forventede udgifter til bus- både til fællestræning og til selve Landsstævnet- samt skolens prioritering af midler til at holde deltagerudgiften nede.

Eksemplet er lavet med udgangspunkt i, at der ligger en egenbetaling for den 43. kursusuge med fuld forældrebetaling uden statsstøtte.

Hent prisberegneren på nedenstående knap

LÆS MERE OM DGI LANDS­STÆVNE