Efterskoleholdet L22 - Tilmelding

Tilmelding

Tilmeldingen af henholdsvis elever og personale sker via DGI’s tilmeldingsside. 

Vi har nedenfor samlet opmærksomhedspunkter i forbindelse med tilmeldingen.

Tilmelding af elever

Tilmeldingen af elever er lukket. Nåede I det? – Hvis ikke så sende en mail.

Tilmeldingen foregår via DGI’s officielle Landsstævnetilmeldingssystem, men starter for såvel elever som personaletilmelding fra forsiden af efterskoleholde.dk

Når elever tilmelder sig, skal de selvfølgelig udfylde med navn osv. Og skal herud over svare på:

 • Hvilken efterskole de går på
 • Hvilket hovedfag de ønsker
 • Hvilket valgfag de ønsker (her skal angives en såvel 1. som 2. prioritet)
 • Hvilken mad de ønsker
 • Herudover skal de betale første del af landsstævnebetalingen på 2.000 kr. hvilket kan ske med Dankort/kreditkort eller med MobilePay.
 • Hvis der er forældre der ikke har mulighed for at betale online, vil vi bede skolerne være behjælpelige

Vejledning til tilmelding 

Vi har udarbejdet medsendte vejledning til tilmeldingen, som I kan sende ud til jeres elever/forældre. I kan evt. tilpasse vejledningen alt efter hvilke hoved- og valgfag I tilbyder jeres elever. Find vejledningen på nedenstående knap.

Hovedfag og valgfag

Hovedfag

Vi har i tilmeldingen lavet et ”pop up dokument” med listen over hvilke hovedfag der er mulig at deltage i, på den enkelte skole. Det vil også være en god ide, at tilpasse vejledningen til tilmeldingen, så den matcher jeres hovedfagsudbud.

Valgfag

Til Landsstævnet planlægger vi to moduler hvor eleverne får deres valgfag. Vi har ikke helt lagt os fast på strukturen og hvilke dage det bliver men er sikre på, at der bliver god mulighed for såvel idrætslige som ikke idrætslige aktiviteter.

Følgende valgfag er mulige for eleverne at vælge:

 • Adventure/ friluft
 • Badminton
 • Beach håndbold
 • Beachvolley
 • Brætspil – Efterskolemesterskab i Partners
 • Dance
 • Esport
 • Faceoff (inspireret)
 • Fodbold
 • Kor
 • Musik og sammenspil
 • Nye idrætter
 • Spring
 • Street-aktiviteter
 • Verden er Vores

Skoletilbud af valgfag

Vi har, ikke på samme måde som med hovedfag, bedt jer om på forhånd at tage stilling til hvilke valgfag I tilbyder jeres elever. Det betyder ikke, at jeres elever nødvendigvis kan vælge alle valgfag. I kan vælge at reducere i udbuddet af fag, men vi vil som udgangspunkt opfordre jer til, at lade flest muligheder stå åben – også selv om der på enkelte fag ”kun” er få elever. Vi vil gerne, at der er et bredt og varieret tilbud af valgfag.

Når eleverne har valgt deres valgfag, vil skolen modtage en oversigt over elevernes valg, så kan skolen tjekke om alle har valgt, og om eleverne har valgt inden for de fag som den enkelte skole har defineret, er mulige. Vi vil også her vurdere om alle fag kan oprettes, og om det er muligt at alle kan få deres 1. prioritet.

Efter dette vil vi tage fat på at fastsætte antallet af hold i holdaktiviteter, samt at sammensætte elever på tværs af skoler, hvor der er behov og ønske om det.

Valgfag og lærere

Ikke alle valgfag er lige store, men vi håber at I vil lade jeres elever vælge bredt. Det betyder også, at der kan være mindre valgfag, hvor kun få elever fra én skole er med, og hvor der derfor hellere ikke nødvendigvis forventes at der sendes lærere med. Til turneringsboldspil, spring mv. vil vi dog forvente at skolen sender lærere med sine elever eller evt. går sammen med en anden skole og fordeler sig

Vi ønsker at hjælpe hinanden, og at vi løfter i flok hvor så mange elever som mulighed har mulighed for at vælge også de mindre valgfag f.eks. musik, streetaktiviteter, brætspil og Verden er vores etc. – også selv om der ikke nødvendigvis er en lærer fra egen skole med.

Tilmelding af personale

Når I planlægger jeres personaletilmelding til landsstævnet, skal I bl.a. være opmærksom påfølgende:

 • Hvor mange lærere sender I afsted? – vær bevidst om sammenhæng mellem opgave og antallet af personale
 • Mulighed for at tilmelde andre end lønnet personale – f.eks. bestyrelsesmedlemmer, forældre eller frivillige hjælpere der sammen med personalets bistår til at vi alle får en god oplevelse
 • Mulighed for at tilmelde ægtefæller og børn
 • Muligheden for at to lærere evt. kan dele et armbånd, hvis de afløser hinanden
 • Lærerindkvartering – Det forventes at skolens lærere sover med egne elever og har det pædagogiske tilsyn – også om natten.
 • Mulighed for campingvogne i forbindelse med elevernes indkvartering.


Lærertilmeldingen er åben til 31. dec. 2021

LÆS MERE OM DGI LANDSSTÆVNE