Privatlivspolitik for Efterskoleholdet

Senest ajourført [06.11.23]

1. Indledning

Denne politik beskriver, hvilke personoplysninger vi indsamler om besøgende på efterskoleholdets hjemmeside. Der indgår også et overblik over behandlingen af oplysninger om medarbejdere, der deltager i arbejdsgrupper.

Den beskriver også, hvordan vi håndterer oplysningerne, hvem de deles med, og hvornår de bliver slettet igen.

Politikken skal opfylde kravene til oplysning om behandling af personoplysninger i EU’s Forordning om beskyttelse af persondata (GDPR) 2016/679 af 27. april 2016, som er trådt i kraft 25. maj 2018, samt Databeskyttelsesloven (nr. 502 af 23. maj 2018).  

Politikken gælder for følgende dataansvarlige organisation:

Efterskoleholdet
Farvergade 27, H 2. sal
Tlf. 33 12 86 80
E-mail: leb@efterskolerne.dk
https://www.efterskoleholdet.dk/


Hvis du har spørgsmål til persondatapolitikken, kan du rette henvendelse til:

Lene Bruun
Projektleder
Tlf. 3317 9756
E-mail: leb@efterskolerne.dk

 

1.1. Om Efterskoleholdet

Efterskoleholdet dannes hvert 4. år og deltager i DGI Landsstævnet. Formålet med holdet er at give de deltagende efterskoleelever en unik mulighed for at forlænge efterskoleopholdet med en uge fuld af ekstraordinære oplevelser i et fællesskab på tværs af skoler, interesser og foreninger.

Formålet med holdet fremgår af kommissoriet, som findes på hjemmesiden.

 

2. Behandlingsgrundlag for behandling af personoplysninger

Afhængig af om du blot besøger vores hjemmeside, deltager på efterskoleholdet eller arbejder med holdet, behandler vi forskellige oplysninger om dig.

Behandlingen af personoplysninger sker på baggrund af forordningens artikel 6 (almindelige oplysninger), artikel 9 (følsomme oplysninger) og artikel 87 (cpr.nr.).

Al behandling af personoplysninger er nødvendige for, at holdet kan varetage sine opgaver i forhold til planlægning og afvikling af efterskoleholdet før, under og efter landsstævnet.

 

3. Personoplysninger, som vi indhenter hos dig og behandler om dig

3.1. Deltagere på efterskoleholdet

Efterskoleelever i skoleåret op til landsstævnet kan deltage på Efterskoleholdet. Når du tilmelder dig holdet, registrerer vi følgende oplysninger om dig: Navn, skole, e-mail og telefonnummer samt evt. særlige kosthensyn og valg ift. hovedfag og valgfag. Disse oplysninger deles med tovholdere for indkvartering, bespisning og aktiviteter.

Al øvrigt materiale om efterskoleholdet og deltagere opbevares i mindst fem år efter regnskabsårets afslutning til brug for revision.

3.2. Eksterne samarbejdspartnere

Efterskoleforeningen samarbejder med bl.a. DGI og den kommune landsstævnet afholdes i om planlægning af efterskoleholdet. I den forbindelse behandler vi oplysninger om navn, adresse, telefon og mail.

3.3. Besøgende på hjemmeside

Vi bruger cookies på hjemmesiden til at styre login samt indsamle webstatistik. En cookie er en tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller din mobile enhed. Cookies gør, at du med mere effekt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke oplysninger om brugeradfærd på en måde, der kan kobles til enkeltpersoner. Du kan vælge at sige nej til cookies, men så vil hjemmesiden ikke fungere optimalt.

 

4. Behandling af andre personoplysninger

I dette afsnit kan du læse om Efterskoleholdets statistiske arbejde og politikker for behandling af oplysninger om medarbejdere og deltagere i holdets arbejdsgrupper.

4.1. Databehandling til statistiske formål

Efterskoleholdet indhenter personoplysninger fra de deltagende efterskoler til brug for statistiske undersøgelser. Det drejer sig om antal elever og medarbejdere, der deltager i Efterskoleholdets aktiviteter. Alle oplysninger, der bruges til statistiske undersøgelser, er anonymiserede og det er ikke muligt at identificere de registrerede .
Efterskoleholdet udleverer aldrig data fra enkelte eller identificerbare skoler til tredjepart.

I de tilfælde, hvor Efterskoleholdet gennemfører spørgeskemaundersøgelser direkte hos medarbejdere, elever eller forældre, og behandler personoplysninger i den forbindelse, sker behandlingen på grundlag af samtykke fra den registrerede. Når undersøgelsen er afsluttet, sker afrapporteringen altid i anonymiseret form og personhenførbare data slettes.

4.2. Oplysninger om medlemmer af Efterskoleholdets projektorganisation samt deltagere i arbejdsgrupper

Efterskoleholdet behandler oplysninger om medlemmer af efterskoleholdets projektorganisation og deltagere i arbejdsgrupper. Oplysningerne er nødvendige for efterskoleholdets drift.

For deltagere i projektorganisationen og arbejdsgrupper behandles navn, adresse, kontaktinformation, skole, stilling og kontonummer til brug for rejseafregninger.

Det er kun Efterskoleholdets ledelse samt enkelte af Efterskoleforeningens administrative medarbejdere, der har adgang til oplysninger om løn.

Til brug for Efterskoleholdets deltagelse i Landsstævnet indsamles personoplysninger om elever og medarbejdere ved tilmeldingen, som sker via DGI’s tilmeldingsportal.

 

5. Oplysningspligt og de registreredes rettigheder

I det følgende afsnit kan du læse om vores oplysningsforpligtelse og dine rettigheder som registreret hos Efterskoleholdet.

5.1. Oplysningspligt

Efterskoleholdet har som dataansvarlig pligt til at oplyse dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvordan vi behandler dem og med hvilket formål.

Oplysningspligten udmøntes i overensstemmelse med forordningens art. 13, når oplysningerne er indsamlet hos den registrerede, og art. 14 når oplysningerne indsamles hos andre end den registrerede.

5.2. Indsigtsret

Som registreret har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt.1) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

5.3. Berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

5.4. Begrænsning af behandling

Du har under særlige omstændigheder ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

5.5. Dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

5.6. Indsigelsesret

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse).

Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

5.7. Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

 

6. Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk

 

7. Opdatering af denne Politik

Efterskoleholdet er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side.

Dato for seneste opdatering af persondatapolitikken fremgår øverst på dokumentet.